Geestelijk leiderschap in de christelijke gemeente

Geestelijk leiderschap in de christelijke gemeente

Jtro begeleidde in het verleden enkele kerkenraden bij hun eerste stappen richting een nieuw beleidsplan. Daarvoor gebruikten we de SWOT-methode. Eén van de gemeentepredikanten leidde het weekend in met een meditatie over Efeze 4: 1- 16. Hieronder enkele pennenstreken met het accent op Geestelijk leiderschap, in het bijzonder het functioneren van de ambten en de…